Vanliga frågor

Svar på de vanligaste frågorna


Vi svarar såklart på både mail och samtal så fort som möjligt men nedan hittar ni snabbt svaren på de vanligaste frågorna vi får. 

För brandklassade produkter får man räkna med 8-10 veckors leveranstid. För material som inte skall brandskyddas bör man räkna med ca 4 veckor från order.

Att ta fram brandskyddat material innebär ett flertal moment.

Vid er order behöver vi först reservera eller köpa in råvara. Sedan planeras råvaran in i vår produktion för att sågas, hyvlas, ändspontas eller kapas. Efter dessa moment är produkten redo för brandskyddsimpregnering hos Woodsafe där impregnering och efterföljande torkning av produkten tar mellan 3-5v. När den brandskyddade produkten är tillbaka återstår ytbehandling och ibland önskad exaktkapning av ert material.

Vi har en stor mängd olika profiler framtagna så oftast brukar vi kunna hitta någon profil som är i närheten av vad man har tänkt sig. Om vi inte har någon lämplig profil för ert projekt så kan vi tillverka nya stål utifrån förfrågan mot en engångskostnad. Där vi utgår från era önskemål men tar samtidigt hänsyn till eventuella krav och erfarenheter för att få fram en fungerande profil som kommer så nära ert önskade uttryck som bara är möjligt.

Vi använder oss av vattenbaserade färgsystem från Teknos och Jotun för både in- och utvändiga produkter. Då vi har egna brytmaskiner för båda färgsystemen kan vi utföra i princip den NCS-kulör du önskar. Saknar ni NCS-kod eller namn på kulören så är det alltid en fördel om ni har en likare som vi kan utgå ifrån då det finns oändligt med kulörer och det gör det möjligt för oss att komma så nära rätt som möjligt i tidiga försök. Tänk på att vara tydlig om ni önskar att er produkt täckmålas eller enbart laserad med mindre täckförmåga för att låta trästrukturen vara kvar.

Råvaran för olika träslag ser olika ut och har olika förutsättningar. Vår ambition är alltid att nyttja råvaran så bra som möjligt då det är klokt ur ett miljöperspektiv såväl som rent ekonomiskt. Det kan därför hända att du frågar om pris på ett antal löpmeter av 21x45mm eller 21x70mm i furu och i ditt underlag sedan får pris på 21x43mm eller 21x68mm istället. Då vi för att få fram din föreskrivna dimension hade fått gå upp i råvara och hyvla bort material som inte bara är slöseri av material utan även gör att ni får betala för ”ingenting”.

Vi prissätter oftast per löpmeter om det inte är exaktkapat då vi prisar per styck. Detta pris är baserat på många ting såsom; mängd material som förfrågan gäller, dimension, finish, profil med mera. Det gör att ett pris på en produkt om 100 lpm skiljer sig väldigt mycket ifrån löpmeterpriset på densamma om det gäller 20 000 lpm. Vi är därför försiktiga med att ”slänga ur oss” ett cirkapris då det kan leda till att ni står med väldigt fel prisbild. Önskas längdsorterat eller exaktkapat så tar detta lite mer arbete ändå eftersom vi då måste utgå från tillgänglig råvara för att kunna prisa längderna ifråga.
Vi försöker omsätta era förfrågningar så snabbt vi kan men ibland är det många förfrågningar på en och samma gång. Vi behöver oftast ett par dagar för större förfrågningar så vi har möjlighet att ta fram ett underlag till er.

Vi har i princip inga lagerartiklar utan producerar allt emot specifik kundorder och tro oss när vi säger det, inget projekt skall ha samma produkt som nästa. Vi behöver alltid ta fram lite extra för att gardera oss för eventuella skador som kan uppstå under produktens resa från produktionsstart tills den är hos dig som slutkund. Den eventuella överproduktion som hamnar hos kund debiteras som felfri vara.

De kommer i paket som är ca 1m breda och 60cm höga, längden bestäms av råvaran. De ligger oftast på truckströn, ibland på EUR-pallar, väl inplastat och bandade med sidostöttor och plastband. Vissa produkter, främst för invändigt bruk skyddar vi extra med boardskivor. Vi förutsätter att kund har lossningsutrustning på plats när lastbil kommer då dessa sällan kan lossas via bakgavellift. Har man andra lossningsönskemål eller behov av tidslossning måste detta bokas i god tid för att säkerställa att en smidig lossning kan ske.

Vi vet att allt kan hända på byggplats och gör vad vi kan för att underlätta för både er beställning och leverans men har inte möjlighet att lagerföra beställningar då vi helt enkelt inte har utrymme. 
Vi kan i extremfall och upptill en viss mängd lagerföra mot en kubikmeterkostnad om inget annan lösning finns men uppskattar om man kan lösa förvaring på byggplats. 

Välkommen att kontakta oss

med frågor eller funderingar