Inredning i trä är positivt för patienters hälsa

Patienter mår bättre och vårdtiden förkortas om inredningen består av naturliga material

Inredning i trä är positivt för patienters hälsa

På Skellefteå lasarett pågår just nu ett pilotprojekt där ett patientrum har inretts med träpaneler och skåpsluckor av massiv furu.
Tanken är att undersöka om inredningen har betydelse för patienters välmående om om vårdtiden förkortas. 

Björn Nordin, chef för arkitektur och design på Svenskt Trä, uttalar sig positivt inställd till studien och tar även upp frågan om lägre klimatavtryck genom att inreda med naturliga material. 

- Resultatet kan få stor betydelse för hur vi inreder framtidens bostäder, skolor och arbetsplatser, säger Bror Sundqvist, verksamhetschef på Luleå tekniska universitet.

Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, RISE, IVL Svenska miljöinstitutet och region Västerbotten i samarbete med branschorganisationen Svenskt Trä står bakom studien tillsammans med Skellefteå Snickericentral och TM arkitekter.

Läs hela artikeln här: Pilotprojekt studerar hur inredning i trä påverkar patienters hälsa | Svenskt Trä