Tallplanteringen har fördubblats

– Efter många års enträget arbete så ser vi nu en tydlig trend där skogsägaren planterar tall i stället för gran på de här markerna. Det gör också våra skogar mer vitala och robusta vilket gynnar både naturvården och produktionen, säger skogskonsulent och viltexpert Lars Ingemarsson vid Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen införde så sent som i mars i år nya föreskrifter som förbjuder markägare att plantera gran på marker där tall passar bättre.

 

Läs hela artikeln HÄR.