Utökade krav på träbyggnader

Länsförsäkringar inför beständighetskrav på träfasaders brandskydd.

Länsförsäkringar ställer nu krav på klimatbaserad beständighet, en utomhusfasad skall exempelvis vara typgodkänd enligt EN 16755 EXT som visar på att materialet har genomgått en accelererad åldring för att fastställa att materialet bibehåller brandskyddet över tid.

I dagsläget skiljer sig försäkringsbolagens riktlinjer för brandskyddade träfasader vilket skapar en ojämn säkerhetsgrad från en byggnad till en annan. Hade fler försäkringsbolag infört krav på typgodkänt material skulle det underlätta för byggherrar och brandkonsulter att välja rätt brandskydd.

Woodify’s produkter uppfyller dessa krav och tas fram efter beställning vilket ger oss möjligheten att anpassa brandskyddet för aktuellt projekt.

Läs mer om Länsförsäkringars nya krav HÄR.