Integritetspolicy

Vi på Woodify AB värnar om din personliga integritet och behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt i enlighet med EUs dataskyddsdirektiv GDPR. Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information.

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018 i hela EU. Alla verksamheter måste följa GDPR och den ersätter den tidigare Personuppgiftslagen PUL och förordningen ger privatpersoner ett utökat integritetsskydd.

Genom att använda webbplatsen godkänner du informationen och villkoren som står beskrivet här. Uppgifter som behandlas är främst företagsrelaterade då vi arbetar B2B. De personuppgifter som vi oftast hanterar rör den som representerar ett pågående eller kommande projekt, i behov av produkter likt de vi producerar och levererar.

Kategorier av uppgifter som behandlas är: Företagsuppgifter så som faktura- och leveransadress, telefonnummer, e-post och organisationsnummer. Personuppgifter som sparas är namn, e-post, telefonnummer till kontaktpersoner samt kommunikation.

De personuppgifter som vi samlar in om dig som registrerad är för att kunna upprätthålla ett avtal, en överenskommelse eller för att följa lagstiftningen. Vi sparar inte personuppgifter längre än vad som krävs. Nedan beskrivs varför vi behandlar uppgifter för varje personkategori.

Woodify AB behandlar nödvändiga personuppgifter om sina anställda för att hantera anställningar och fullgöra sin plikt som arbetsgivare. Behandling av personuppgifter om och för våra kunder sker i syftet att kunna tillhandahålla våra tjänster och fullgöra förpliktelserna i respektive uppdragsavtal. Vi behandlar även personuppgifter om våra leverantörer och samarbetspartners, vid samtycke, för att ha tillgång till relevanta kontaktuppgifter.

Behandling sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen av behandlingen. All hantering av personuppgifter sker alltid med hög säkerhet.

Personuppgifter kan komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag som behandlar uppgifterna för Woodify AB räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Utöver det kan Woodify AB dela dina personuppgifter med självständigt personuppgiftsansvariga. Det är statliga myndigheter såsom polisen, Skatteverket eller andra myndigheter, i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

Du har när som helst möjlighet att begära ut vilka personuppgifter vi har sparade gällande dig. Du har även rätten att begära uppgifterna raderade efter att lagstadgade krav på lagring av dessa utgått att gälla. Du har rätt till rättelse ifall de uppgifter vi har är felaktiga. För mer information gällande GDPR och dina rättigheter besök gärna IMY.

Woodify AB med organisationsnummer 556885-4987 är ansvarig för att all behandling av personuppgifter i vår verksamhet sker enligt gällande lagstiftning. Kontakt för ytterligare information och frågor kring vår personuppgiftshantering.


Woodify AB

Flöjelbergsgatan 20B                Tel: 0371-555580
431 37 Mölndal                           E-post: post@woodify.se