Miljöanpassad skogsgödsling

 

 

I syfte att öka skoglig tillväxt har regeringen beslutat att ge SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) uppdraget att ta fram en förstudie om miljöanpassad skogsgödsling.

Läs hela artikeln HÄR.