Brandpanel2018-01-04T11:36:28+00:00

Brandpanel

Brandpanel är en serie av produkter i massivträ och plywood som tillförs brandhämmande egenskaper genom en noga kontrollerad vakuum- och tryckprocess. Produktserien består av utvändig panel, invändig panel, ribbverk, plywood och konstruktionsvirke. Brandpanel är valet för användning i miljöer där det ställs högsta krav till materialets prestation vid brandpåverkan.

Godkänd Slutprodukt

Brandpanel av massivträ och plywood är i sig själv brandcertifierat K210/B-s1,d0 utan en beskyddande ytbehandling. Brandskyddet blir i produktionsprocessen per automatik fyrsidigt och färdigmonterad panel på brandimpregnerade reglar är en godkänd slutprodukt. Läs om brandimpregnerat konstruktionsvirke här!

CE-Certifiering

Brandimpregneringen utförs industriellt och är noga övervakat av kontrollsystem. Woodsafes produktion av brandimpregnerat trä är CE-certifierat och kontrollerat av tredjepart. Detta ger dig som kund en trygghet i att materialen uppfyller de utlovade egenskaperna och CE-certifieringen är en garanti för detta.

Under en vakuum- och tryckprocess ges Brandpanel förbättrande egenskaper mot brand genom att träets struktur modifieras på cellnivå. Efter en noga kontrollerad torkning av det impregnerade materialet stannar brandimpregneringsmedlet inne i träverkets cellstruktur. Träverkets förbättrande egenskaper förblir densamma under materialets livstid.

Korrosion

Korrosion innebär inte bara nedbrytning av infästningsmaterial, men kan också förorsaka nedbrytning av lim som används i fanerad plywood och limträ. Brandskyddsmedlet som vi använder är kontrollerat, och medför ingen åverkan av varken infästningsmaterial eller lim.

Enkelt Underhåll

Brandskyddsmedlet som används i Brandpanel ställer inget särskilt krav av färgproducent, eller vem som skal påföra den. Brandskyddet är inne i själva träverket, och vid framtida underhåll kan kunden själv välja täckande färg eller lasyr, utan att det är behov för certifierad personal vid påföring.

Inget Saltutslag

Brandskyddsmedlet som används är en avancerad vattenbaserad lösning och är inte baserat på salter. Vårt brandimpregneringsmedel har egenskaper som gör att träverkets naturliga fuktupptag inte ökas efter en brandimpregnering. Medlet som tillförs är stabilt och förblir inne i träverkets cellstruktur. I produktserien Brandpanel förekommer det inte saltutslag.

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0
X