Woodsafe Brandimpregnering2018-01-04T11:00:38+00:00

Trykk kammer

Brandimpregnering från Woodsafe Timber Protection AB

Woodsafe är marknadsledande leverantör av brandimpregnering av trä och plywood. Woodsafe har över många år byggt upp en kunskapsbas om passivt brandskydd av brännbara material som är svår att överträffa.

Företagsidén hos Woodsafe är att sälja brandimpregnering till utvalda trävaruleverantörer, samt bistå dessa med all den kunskap de har på detta området. Detta gör att Woodify kan erbjuda marknadens bästa och tryggaste passiva brandskydd. Eftersom Woodsafe har valt att koncentrera sig enbart på själva brandimpregneringsprocessen, får denna full uppmärksamhet. Processen är mycket komplicerad och är anpassad till materialet. Det krävs en mycket hög grad av noggrannhet när det gäller att dokumentera processen. Det är detta som är underlaget för certifiering och utställande av levereringsbeviset COD.

En mycket viktig och prioriterad uppgift för Woodsafe är att öka branschens kunskapsnivå inom området passiv brandsäkring. För att undvika felaktiga projektbeskrivningar, som kan leda till fel inköp och montering, är kunskapsdelning i alla led ett fokusområde för Woodsafe. Woodsafe jobbar kontinuerligt med att dela nödvändig kunskap till alla inblandade parter i en byggprocess, från arkitekter, brandkonsulenter, inköpare, hantverkare till leverantörer.

Woodsafe Certifieringar

 • B-s1,d0
 • B-s1,d0 EXT
 • B-S1,d0 på ytbehandlat trä
 • K110/B-s1,d0
 • K210/B-s1,d0
 • SP-Fire 105 < 80kw/m2
 • EN15912 DRFINT, INT1 ,EXT

forts.

 • Klasse 1-beklädnad
 • Klasse A-material
 • Broof (t2)
 • Typgodkänd
 • CE certifierat
 • MK godkänd
Woodsafe certifiering omfattas av:
 • EU Godkännande enligt CE certifikat: CPR 305/2011, EN13986, EN14915. Brandklass (DoP) B-s1,d0
 • Typgodkännandebevis enligt Boverkets BBR, PBL: Brandklass K210/B-s1,d0. K110/B-s1,d0. SP-Fire 105 och CEN/TS15912 DRF, DRF1, EXT
 • MK Godkännande : Klass A-material. Klass 1-beklädnad.

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0
X